NGĀ KŌRERO O TE TŪĪ | THE TŪĪ STORY

E mōhio ana koe ko te ingoa tuku iho ā te Māori mō te tūī ko kōkō? E mau tonu ana ētahi iwi tipu ake i roto i te reo i tēnei ingoa. Tēnā koa kia wherawhera tātou i te huanga, i te hiranga ō ētahi o ngā momo ingoa Māori, ingoa Pākehā mō tēnei manu.

Did you know that kōkō is the traditional name for tūī? This name is still preferred by many native speakers. Here we use graphics to explore the origin and significance of some of the different Māori and English names for this bird.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Authors Wehi, Priscilla
MacLeod, Catriona J.
Scott, Karen
Whaanga, Hemi
Matamua, Rangi
Roa, Tom
Scofield, Paul
Brake, C. Mary
Harawira, TW
Maintainer Catriona MacLeod
Last Updated August 18, 2019, 03:58 (NZST)
Created February 22, 2019, 16:44 (NZDT)
Publisher Landcare Research NZ Ltd
Publication Year 2019
Start Date 2015